ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าใครก็สร้างได้
50 views
0
0
"อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าใครก็สร้างได้
- ความคิดสร้างสรรค์เกิดได้กับทุกคนจริงหรือ
- ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกได้ ฝึกอย่างไร
- เริ่มจากไอเดีย และลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง
- ความคิดสร้างสรรค์กับหลักการ ไปด้วยกันได้อย่างไร
.
รายการ insight now วันเสาร์ 13.00-13.30 น.
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย