8 เคล็ดลับการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
98 views
0
0
"รศ.ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต"

8 เคล็ดลับการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
- ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมมีบทบาทอย่างไรกับการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
- อุปสรรคและความท้าทาย
.
รายการพูดจาประสาช่าง
อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย