บทเรียนชีวิตบนเส้นทางธุรกิจผ้าพันคอเชียร์
58 views
0
0
"สุจิตรคุณ แพ่งผ่องใส เจ้าของธุรกิจผลิตผ้าพันคอเชียร์ SPHEARO "

บทเรียนชีวิตบนเส้นทางธุรกิจผ้าพันคอเชียร์
- จุดเริ่มธุรกิจผ้าพันคอเชียร์ในไทย และการขยับขยายโอกาสทางธุรกิจ
- เป็นเจ้าใหญ่ในตลาด ดูเหมือนว่าธุรกิจน่าจะไปได้ราบรื่น ไม่มีปัญหา อุปสรรคที่ต้องเจอคืออะไร
- เป้าหมายชีวิตที่ค้นพบระหว่างทำธุรกิจ

รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
สุจิตรคุณ แพ่งผ่องใส เจ้าของธุรกิจผลิตผ้าพันคอเชียร์ SPHEARO