เมื่อต้องรับไม้ต่อธุรกิจ 100 ปีจากครอบครัว
61 views
0
0
"ดิษฐพงศ์ ธ.เชียงทอง ทายาทรุ่นที่ 4 ร้านน้ำอบนางลอย"

เมื่อต้องรับไม้ต่อธุรกิจ 100 ปีจากครอบครัว
- ทายาทรุ่นที่ 4 ของน้ำอบไทย "นางลอย"
- ธุรกิจถูกปูทางไว้แล้ว วันที่ต้องเข้ามารับไม้ต่อ จะทำธุรกิจต่อไปอย่างไรไม่ให้เสีย และไม่ย่ำอยู่กับที่
- ความท้ายทายอยู่ที่รักษาความดั้งเดิม แต่ก็ต้องพัฒนาต่อด้วย
.
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
ดิษฐพงศ์ ธ.เชียงทอง ทายาทรุ่นที่ 4 ร้านน้ำอบนางลอย