เราเล่น Facebook มากไปหรือเปล่า
818 views
0
0

เราเล่น Facebook มากไปหรือเปล่า

• เมื่อนักเศรษฐศาสตร์สนใจว่า เราควรเล่นแค่ไหน
• สินค้า/บริการที่ใช้ฟรี เช่น Facebook Google Mail มีวิธีไหนบ้างที่จะวัดมูลค่าจากการใช้สิ่งเหล่านี้
• ถ้าต้องขอให้คนเลิกเล่นสิ่งเหล่านี้ ต้องจ่ายเงินเขาเท่าไร
• ดูผลกันว่า ถ้าจ่ายจริง มีคนยอมเลิกเล่นจริงแค่ไหน
• อยากรู้ต่อว่า ถ้าเลิกเล่นแล้ว มีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลง
• "ควรเล่นแค่ไหนถึงจะพอดี" ในมุมมองเศรษฐศาสตร์คิดออกมาอย่างไร
• ต้นทุนจากการเล่น Social media ในทางเศรษฐศาสตร์

[ เก็บตกจากงานสัมมนานักเศรษฐศาสตร์ Allied Social Sciences Association Annual Meeting 2020 ]
.
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย และ ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย