สร้างต้นแบบที่ดีให้ธุรกิจโรงพยาบาล
115 views
0
0
"รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลนมะรักษ์ "

สร้างต้นแบบที่ดีให้ธุรกิจโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลนมะรักษ์ โรงพยาบาลเฉพาะโรคเต้านม
- ตั้งเป้าหมายและวางปรัชญาการทำธุรกิจโรงพยาบาลให้ชัดเจน
- ธุรกิจที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างกำไรและการเข้าถึงได้ของคน
.
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลนมะรักษ์