คำตัดสินศาลสูงสุดแห่งอินเดีย "ห้ามเลือกปฏิบัติต่อสตรีในกองทัพบกอินเดีย"
95 views
0
0

London Thumakda
เพลงประกอบภาพยนตร์ Queen ฉายในปี 2014 กำกับโดย Vikas Bahl ดารานำคือ Kangana เรื่องนี้เกี่ยวกับผู้หญิงที่ตัดสินใจเดินทางไป honeymoon คนเดียวหลังจากคู่หมั้นเธอยกเลิกการแต่งงาน

การตัดสินล่าสุดของศาลสูงสุดแห่งอินเดีย

• วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลสูงสุดแห่งอินเดียได้ตัดสินคดีสำคัญคือ คดีที่กลุ่มสตรีเรียกร้องให้มีความเสมอภาคในกองทัพบก

• ศาลสูงสุดแห่งอินเดียยืนกรานไม่เปลี่ยนคำตัดสินศาลสูงของเดลีในเรื่องนี้

• ที่ผ่านมาผู้หญิงสามารถทำงานได้ในกองทัพบก แต่เป็นการทำงานที่ไม่ถาวร นั่นคือประมาณ 10-14 ปี หรือที่เรียกว่า Short service commission ไม่ใช่ Permanent commission ขยายความก็คือ ที่ผ่านมาผู้หญิงสามารถทำงานในกองทัพได้เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นจะได้รับการต่ออายุ ผลที่ตามมาคือ ไม่มีความมั่นคงทางการงาน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ชาย (มีข้อยกเว้นคือ ผู้หญิงสามารถทำงานในกองทัพบกได้ถาวรหากอยู่ในแผนกหรือสาขาด้านกฎหมายหรือการศึกษา ซึ่งกองทัพบกอินเดียรับบรรจุถาวรมานับตั้งแต่ ค.ศ. 2008)

• ปีก่อนรัฐบาลได้ตกลงว่าจะให้ผู้หญิงทำงานในกองทัพบกอย่างถาวรได้ หากบุคคลนั้นทำงานในกองทัพบกมาแล้ว แต่ต้องทำงานมาแล้วไม่ถึง 14 ปี รัฐบาลให้เหตุผลเรื่องกายภาพ กล่าวคือ ไม่ต้องการคนแก่

ศาลสูงได้ตัดสินโดยยึดหลักความเท่าเทียมในกองทัพบก มีคำสั่งให้รัฐบาลอนุมัติการทำงานถาวรเช่นเดียวกับชาย และสามารถดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกับชายได้

• คำตัดสินนี้ไม่ครอบคลุมหน่วยรบ (combative unit) เช่น หน่วยทหารราบหรือกองปืนใหญ่ สำหรับเรื่องหน่วยรบ ศาลให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ไปตัดสินใจเอาเอง

คำตัดสินนี้ถือเป็นหมุดสำคัญสำหรับกองทัพบกอินเดีย หมายความว่า ต่อจากนี้ไปผู้หญิงทุกคนที่ทำงานในกองทัพบกมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้น ยศ ได้รับสิทธิประโยชน์ รวมถึงบำเหน็จบำนาญเช่นเดียวกับชาย และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้หญิงสามารถดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพันทหาร หรือผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองได้

• ฝ่ายรัฐบาลให้เหตุผลโดยรวม 3 ข้อด้วยกัน คือ 1) เหตุผลทางกายภาพ เรื่องการตั้งครรภ์ ฯลฯ 2) เหตุผลเรื่องบทบาททางสังคมคือ ภารกิจครัวเรือน หรือที่เกี่ยวกับบ้านหรือลูก 3) เหตุผลทางวัฒนธรรมของกองทัพบกที่ว่านายทหารของกองทัพบกจำนวนมากไม่ได้รับฝึกมาให้คุ้นเคยกับการมีผู้หญิงเป็นผู้บังคับบัญชา

• ตุลาการ DY Chandrachud โต้แย้งระหว่างอ่านคำตัดสินว่า "การโต้แย้งของรัฐบาลกลางในประเด็นข้อจำกัดทางกายภาพและปทัสฐานทางสังคมเพื่อปฏิเสธโอกาสของเจ้าหน้าที่หญิงในกองทัพบกนั้นเป็นเรื่องน่าขุ่นเคือง และไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้"
.
รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย