จากไร่ชา สู่ธุรกิจร้านขายชาที่เน้นความต่าง
137 views
0
0
"ณัฐวุฒิ พรชัยทิพย์รัตน์ เจ้าของร้าน ChaEn Matcha"

จากไร่ชา สู่ธุรกิจร้านขายชาที่เน้นความต่าง
ธุรกิจชาแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ChaEn Matcha มองหาโอกาสและจุดเด่นในธุรกิจชาได้อย่างไร
.
รายการ insight now วันเสาร์ 13.00-13.30 น.
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
ณัฐวุฒิ พรชัยทิพย์รัตน์ เจ้าของร้าน ChaEn Matcha