เสพข่าว covid-19 อย่างตื่นรู้ แต่ไม่ตื่นตระหนก
197 views
0
0
"หากพบว่าเราเสพข่าวมากเกินไป ควรจำกัดเวลารับข่าวสารให้เหมาะสม และเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ทำให้อยากเสพข่าวมากจนเกินไป"

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทางก็มีเข้ามาให้ได้เสพกันเป็นอย่างมาก วิธีที่จะช่วยให้เราสามารถเสพข่าวได้อย่างตื่นรู้ โดยที่ไม่ตื่นตระหนก และไม่ตกอยู่ในความเครียดนั้น มีดังนี้
.
1. สังเกตตัวเองว่าเรารับข่าวสารในแต่ละวันมากเกินไปหรือไม่
หากพบว่ามากเกินไป ควรจำกัดเวลารับข่าวสารให้เหมาะสม และเพิ่มกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ทำให้อยากเสพข่าวมากจนเกินไป
2. ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว ควรรับข่าวสารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ
3. ทำใจเป็นกลางในการรับสื่อ ไม่เลือกรับสื่อเฉพาะสื่อที่ตอบสนองความคิดและความเชื่อของตนเอง
4. หลีกเลี่ยงข้อมูลที่แสดงทัศนคติลบ หากพบข้อมูลลักษณะนี้ ควรมีสติ ไม่คล้อยตาม และไม่ส่งต่อข้อมูล
.
หากรับข้อมูลข่าวสารและเกิดความรู้สึกเครียด สามารถจัดการได้ ดังนี้
1. เลือกรับข่าวสารเพียง 1-2 แหล่งที่น่าเชื่อถือ
2. หากิจกรรมอื่นๆแทนการรับข้อมูลข่าวสาร
3. ระบายความรู้สึกเครียดกับคนใกล้ชิด
4. หากรับมือกับความเครียดไม่ได้ สามารถโทรปรึกษากับจิตแพทย์ได้
.
สำหรับแนวทางการสื่อสารของสื่อเพื่อไม่ให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารเกิดความรู้สึกเครียดจนเกินไป สื่อควร
นำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง และหลีกเลี่ยงการใช้คำที่จะกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับสาร เช่น ฉุดไม่อยู่ ระบาดหนัก เป็นต้น ก็จะช่วยลดความตื่นตระหนกและภาวะเครียดจากการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้
.
-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

เสพข่าว covid-19 อย่างตื่นรู้ แต่ไม่ตื่นตระหนก
รายการ Zoomสื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
วิทยากร: อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย