อาหารการกินเพื่อผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน
56 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคอ้วนในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาหารการกินเพื่อผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน โดย รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
โรคธาลัสซีเมียคืออะไร โดย นพ.ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี