ความมั่นคงของรัฐบาลกับความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่
37 views
0
0

"สิ่งที่ในอดีตเคยมีเหตุรุนแรงทางการเมือง ทหารที่เข้ามาโดยให้สัญญาว่าจะนำความสงบสุขและความปรองดองมาสู่ประชาชน ซึ่งมีการจัดเวทีต่างๆขึ้นมาหารือกันหลายรอบ หรือตั้งคณะกรรมการสร้างความปรองดองขึ้นมา แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แท้จริง

"รวมถึงการรวมตัวก่อตั้งพรรคการเมืองที่เป็นไปในรูปแบบของพรรคเสรีมนังคศิลา หรือพรรคสหประชาไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อสืบทอดอำนาจของทหาร ไปจนถึงการ ยุบพรรคอนาคใหม่ และยังมีคำถามของการทำงานขององค์กรอิสระต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดปัญหาความยุติธรรมทางการเมืองขึ้นมา ทำให้คยรุ่นใหม่ต่างออกมาแสดงความไม่พอใจและต่อต้านรัฐบาลมาก"

"สิ่งที่อยากฝากคือ ความเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษายุคนี้ไม่มีใครมาจูงจมูกได้เพราะมีการตื่นตัวทางการเมืองสูง ไม่ถูกครู อาจารย์ หรือแม้กระทั่งถูกพรรคการเมืองครอบงำได้ คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรไปดูถูกสติปัญญาของเด็ก และไม่ควรไปบิดเบือนข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น สังคมไม่ควรไปประณามเพราะจะทำให้สถานการณ์จะบานปลายมากขึ้น"

ติดตามรับฟังได้ที่รายการการเมืองเรื่องน่ารู้ กับ รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00-07.00 ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM101.5 MHz

ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563