เส้นทางธุรกิจอาหารที่มาจากความรัก
50 views
0
0
"อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์ (มาดามตวง) และ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ)"

เส้นทางธุรกิจอาหารที่มาจากความรัก
จุดเริ่มจากการชอบกิน เฝ้าสังเกต และลงมือทำอาหารด้วยความใส่ใจ
_______________
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์ (มาดามตวง) และ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ)