โควิด-19 เป็นโรคจากคนสู่สัตว์หรือไม่
149 views
0
0

โควิด-19 เป็นโรคจากคนสู่สัตว์หรือไม่
- รู้จักโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์
- เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง
- กรณีที่พบเชื้อโควิด-19 ในสุนัข อาจเป็นแค่การปนเปื้อน เนื่องจากยังไม่พบการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสในสุนัข
- ถ้าสงสัยว่าสุนัขได้รับเชื้อโควิด-19 เจ้าของต้องทำอย่างไร
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย