ธุรกิจอาหารต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยน
90 views
0
0
"อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์ (มาดามตวง) และ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ)"

ธุรกิจอาหารต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยน
- มีหน้าร้านหรือขายแค่ออนไลน์
- สามารถรู้จักลูกค้าได้ แม้ว่าจะเปิดร้านออนไลน์
- แค่อาหารอร่อยยังไม่พอ
- อยากทำธุรกิจอาหารต้องมองอะไรบ้าง
_______________
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์ (มาดามตวง) และ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ)