"กากหมู" เรื่องหมูหมูที่ไม่หมู
43 views
0
0
"เมราณี สมัยวิจิตรกร บริษัท หมูหมู อินเตอร์ฟู้ด จำกัด"

"กากหมู" เรื่องหมูหมูที่ไม่หมู กับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ
_______________
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
เมราณี สมัยวิจิตรกร บริษัท หมูหมู อินเตอร์ฟู้ด จำกัด