อาการปวดในผู้ประกอบอาชีพที่ต้องยืนนานๆ
52 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ผลสำรวจข้อมูลสุขภาพ: ภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาการปวดในผู้ประกอบอาชีพที่ต้องยืนนานๆ โดย นพ.ปริย วิมลวัตรเวที กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย)

สุขภาพดีสร้างได้ :
สาเหตุของการเกิดโรคธาลัสซีเมีย โดย นพ.ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำนี้ต้องขยาย :
ปวดกล้ามเนื้อ