โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร โรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรง
56 views
0
0
"ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร โรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรง

- โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร เป็นโรคระบาดที่มีความรุนแรง ทำให้หมูล้มตายเป็นจำนวนมาก
- เชื้อตัวนี้ติดอยู่ได้นานมากในสิ่งแวดล้อม และเก่งกว่าโควิด-19
- แต่โรคนี้ไม่ติดคน
- เริ่มต้นจากหมูป่า แพร่เข้าไปในยุโรป และเดินทางไปทวีปอื่น
- ทำไมโรคนี้แพร่เร็วมากในทวีปเอเชีย
- กรมปศุสัตว์ของไทยทำหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคนี้ได้ดี จึงยังไม่พบการระบาดในไทย
- ผลจากโควิด-19 ทำให้คนไม่เดินทาง สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรจึงหยุดนิ่ง
- การพัฒนาวัคซีนต้องใช้เวลา เพราะเชื้อตัวใหญ่มาก
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย