ชุมชนเพื่อความยั่งยืน (ตอนที่ 2)
156 views
0
0
"ตอนที่ 2"

- ชุมชนคือการคิดถึงคนอื่น ไม่ใช่แค่ตัวเอง
- ชุมชนคือรากฐานสำคัญในการสร้างความร่วมมือต่างๆ
- มิติของชุมชน คนและสิ่งแวดล้อม
_______________
รายการ envi insider
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)