มิติสังคม ชุมชน เมือง สิ่งแวดล้อมช่วงโควิด-19
77 views
0
0

มิติสังคม ชุมชน เมือง สิ่งแวดล้อมช่วงโควิด-19
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)