ทำบุญปล่อยปลาให้ถูกวิธี
58 views
0
0

ทำบุญปล่อยปลาให้ถูกวิธี

- ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลา
- ความหมายที่มากับชื่อปลา
- ปลาที่ไม่ควรปล่อยในแหล่งน้ำ
- ทำไมไม่ควรปล่อยปลาสายพันธุต่างถิ่นลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ
- สำคัญที่สุดคือ การให้ชีวิตต้องให้สัตว์มีชีวิตที่ดีด้วย

รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย