วิศวฯ จุฬาฯ กับการพัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19
327 views
0
0
"รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ"

วิศวฯ จุฬาฯ กับการพัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19
เมื่อชุด coverall และ หน้ากาก N95 ขาดแคลน วิศวฯ จุฬาฯ จึงขออาสาพัฒนา เพื่อให้บุคลาการทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าที่ต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มีอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพ ใส่สบายเวลาทำงาน และป้องกันเชื้อได้
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย