ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงโควิด-19 เปลี่ยนไปอย่างไร
69 views
0
0
"ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม"

สำรวจกันหน่อย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงโควิด-19 เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นหรือแย่ลง

น้ำ

- โควิด-19 อยู่ในน้ำประปาได้ไหม คนใช้น้ำจะติดไหม
- วิกฤตภัยแล้ง ยังมองข้ามไม่ได้

อากาศ

คน work from home กันมากขึ้น สภาพการจราจรเบาบางลง แต่ปรากฏว่าสภาพอากาศไม่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยังมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 อยู่พอสมควร เรื่องนี้กำลังบอกอะไร ทำไมอากาศไม่ดีขึ้นอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะดี

พลังงาน

- รูปแบบการใช้พลังงานเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากออฟฟิศหรือโรงงาน มาเป็นบ้านเรือน
- การใช้น้ำมันลดลงโดยรวมของประเทศ เนื่องจากการเดินทางลดลง

ขยะ

- ขยะที่เกิดจากบ้านเรือนเพิ่มขึ้นมาก แต่ขยะภาพใหญ่ของกรุงเทพฯ ลดลง เกิดจากกิจกรรมนอกบ้านลดลง
- ขยะจากบ้านเรือน หลักๆ คือ ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เกิดจากการสั่งเดลิเวอรี่และความสะอาด
- วิธีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนให้ถูกต้องเพื่อนำไปจัดการต่อยังเป็นสิ่งสำคัญ 1) ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 2) ขยะปนเปื้อนอาหาร 3) หน้ากากอนามัย

ชวนคิดต่อ

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย คาดการณ์กันว่าน่าจะมีความต้องการฟื้นตัวเลขทางเศรษฐกิจ อาจทำให้ภาคการผลิตต้องเร่งขึ้น ไม่แน่ว่ากำลังทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบปัญหาหนักกว่าเดิม
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา และ ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย