อยากเลี้ยงปลาตู้ ต้องรู้อะไร
94 views
0
0

อยากเลี้ยงปลาตู้ ต้องรู้อะไร

- ศึกษาธรรมชาติหรือนิสัยพันธุ์ปลาให้ดี บางชนิดอยู่ร่วมกันได้ บางชนิดต้องแยกเลี้ยง บางชนิดกินพืช บางชนิดกินเนื้ออาจกินปลาตัวเล็กในตู้ได้
- จำนวนปลาและขนาดปลาต้องไม่หนาแน่นเกินไป
- ระบบน้ำและการทำความสะอาดตู้ปลาเป็นสิ่งสำคัญ
- พันธุ์ไม้น้ำในตู้ปลาที่เหมาะสม
- เอาลูกน้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาให้ปลาตู้กิน ต้องระวังเชื้อแบคทีเรียที่ติดมากับลูกน้ำ
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย