การดูแลผู้สูงวัยในช่วงที่มีโรคระบาด
65 views
0
0
" อาการส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุ คือ มีไข้ ปอดอักเสบเฉียบพลันอย่างรุนแรง หายใจไม่สะดวก "

ในประเทศจีน ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่าส่วนใหญ่อายุประมาณ 70 ปีขึ้นไป สาเหตุที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นวัยที่มีโรคประจำตัว อย่างโรคปอด โรคหัวใจ และร่างกายมีความเสื่อมตามวัย เมื่อรับเชื้อมาแล้วส่งผลให้อาการมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อาการส่วนใหญ่คือไอ มีไข้ ปอดอักเสบเฉียบพลันอย่างรุนแรง หายใจไม่สะดวก เป็นต้น ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นควรดูแลผู้สูงอายุโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนพลุุกพล่าน อากาศไม่ถ่ายเท หลีกเลี่ยงอาหารที่ตักขาย เพราะอาจปนเปื้อนละอองน้ำลายได้ เป็นต้น

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
การดูแลผู้สูงวัยในช่วงที่มีโรคระบาด
รายการ คลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.ศกุนตลา อนุเรือง คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย