TikTok มีลูกเล่นอะไรไว้ใช้ทางการตลาด | New normal พฤติกรรมใหม่ของลูกค้าช่วงโควิด-19
93 views
0
0
TikTok มีลูกเล่นอะไรไว้ใช้ทางการตลาด

• TikTok แพลตฟอร์มมาแรงช่วงโควิด-19 คนใช้งานเพิ่มขึ้น
• แพลตฟอร์มไหนกำลังมา ดูว่าเรื่องที่เป็นกระแสตอนนั้นมาจากแพลตฟอร์มไหน
• ธุรกิจสามารถทำการตลาดหรือสร้างสรรค์โอกาสอะไรได้ (?) ภายใน 15 วินาทีจาก TikTok

New normal พฤติกรรมใหม่ของลูกค้าช่วงโควิด-19 [นาทีที่ 12]

โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปชัดเจน เกิด New normal พฤติกรรมใหม่ของลูกค้า พฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไป ธุรกิจต้องปรับตัวยังไง

No move คนไม่ออกไปไหน อยู่กับที่ ทำให้ธุรกิจ delivery เกิดขึ้นเยอะ ธุรกิจสายการบินทำไง?
No touch คนไม่แตะกัน ธุรกิจบริการทำไง?
No share คนไม่ใช้ของร่วมกัน Sharing economy ทำไง?
No brand คนจะซื้อของแบรนด์เนมทำไมในเมื่อไม่ได้เข้าสังคม การทำแบรนด์ทำไง?
______________
รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16