ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
104 views
0
0

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

• ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิด Digital event หรือการรวมตัวกันของกิจกรรมทางออนไลน์

• ข้อมูลจากวิจัยกรุงศรี ธุรกิจที่โดนหนัก ประสบปัญหาเงินหมุนไม่ทัน ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ทั้งหมดเป็น Service marketing

• ประเทศไทยก็มีกลไกขับเคลื่อนสำคัญคือ การท่องเที่ยว

• ปี 2015 บิล เกตส์พูดไว้ว่า สิ่งที่จะทำลายล้างโลกไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ แต่เป็นไวรัส ไวรัสที่อันตรายสุดคือไวรัสที่ทำให้คนเป็นโดยไม่รู้ตัว แล้วคนก็พาไวรัสแพร่กระจายไปที่ต่างๆ จำเป็นที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ไม่ควรลงทุนด้านสาธารณสุขต่ำเกินไป

• แนะนำหนังสือ "สงครามที่ไม่มีวันชนะ" เพราะสงครามที่เราไม่วันชนะคือสงครามกับเชื้อโรค

• McKinsey ประเมินภาพรวมธุรกิจ ไม่มีธุรกิจไหนไม่โดนผลกระทบจากโควิด-19 ธุรกิจไหนโดนเยอะ ธุรกิจไหนโดนน้อย
______________
รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16