จะรู้ได้ไงว่าปลาป่วย
76 views
0
0

วิธีสังเกตสุขภาพปลา อาการแบบไหนแสดงว่าปลาเริ่มป่วย เพราะปลาไม่แสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าเหมือนสุนัข
- พฤติกรรมและการว่ายน้ำของปลาเปลี่ยนไป
- ลักษณภายนอกของตัวปลาเปลี่ยนไป
- การกินอาหารเปลี่ยนไป

วิธีดูแลไม่ให้ปลาป่วย
- ดูแลสภาพน้ำในตู้ปลา ระวังของเสียสะสม
- ระบบกรองน้ำทำให้ไม่ต้องล้างตู้บ่อยๆ
- ชุดทดสอบน้ำ (ดูคุณภาพความเป็นกรด-ด่าง) ก็สำคัญ
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย