ล้างมืออย่างไรป้องกันโรคระบาดได้ผล
68 views
0
0
"การล้างมือควรล้างทุกส่วนของมือ และเพื่อให้มีประสิทธิภาพควรล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง"

การล้างมือเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันโรคระบาด เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งต่างๆ และมีโอกาสที่จะสะสมเชื้อโรคไว้มาก และมีหลากหลายโรคที่ติดต่อจากการสัมผัส เช่น โรคตาแดง อิสุกอิใส แม้โรคเหล่านี้จะเป็นโรคธรรมดา แต่หากมีอาการแทรกซ้อนก็จะส่งผลให้มีอาการรุนแรงขึ้นได้ ดังนั้น การล้างมืออย่างถูกต้อง จะเป็นการช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายของเรา

องค์การอนามัยโลกได้แนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ควรใช้เวลา 40-60 วินาที โดยมีท่าในการล้างมือ ที่ต้องถูกทุกส่วนของมือ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ามือ หลังมือ ง่ามนิ้ว และปลายนิ้ว โดยในการล้างมือย่างมีประสิทธิภาพควรล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

สำหรับการล้างมือด้วยเจลล้างมือควรใช้เวลา 20-30 วินาที และควรใช้ปริมาณของเจลตามที่ระบุไว้ที่ข้างขวด ด้วยถูทุกส่วนของมือ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ล้างมืออย่างไรป้องกันโรคระบาดได้ผล
รายการ คลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.วนัชพร อรุณมณี
ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย