ล้างมืออย่างไรป้องกันโรคระบาดได้ผล
26 views
0
0
"แนวทางการล้างมือที่ถูกต้องป้องกันโรคระบาด"

ล้างมืออย่างไรป้องกันโรคระบาดได้ผล
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.วนัชพร อรุณมณี
ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย