เรียนรู้และรับมือโรค โควิด-19
68 views
0
0
"สิ่งสำคัญในการรับมือกับโรคโควิด-19 คือการดูแลสุขภาพตนเองให้ดี และไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป"

จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ระบุประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขว่า "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความตื่นตระหนก การเรียนรู้และเข้าใจโรคโควิด-19 จะทำให้เราสามารถรับมือกับโรคนี้อย่างถูกวิธี และสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม

.

โรคโควิด-19 ติดง่าย แต่ก็ป้องกันได้ง่ายเช่นกัน โดยโรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้เหมือนกับโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ จากการรับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในสารคัดหลั่ง จากการ ไอ จาม ของผู้ป่วย และมีระยะเวลาการแพร่เชื้อ 2-14 วัน

.

หลักสำคัญในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ ดังนี้
1. หมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี
2. ไอ จามอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเจ็บป่วย หรือเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน โดยควรสวมหน้ากากและกำจัดหน้ากากอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
4. รับประทานอาหารสุก และใช้ช้อนกลาง
5. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
6. ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง

.

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
เมื่อมีอาการป่วย มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ควรงดใช้ของร่วมกับผู้อื่น และแยกตนเองออกมา คอยสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ เมื่อมีอาการรุนแรงควรรีบพบแพทย์

.

ทั้งนี้แม้ว่า โรคโควิด-19 จะส่งผลต่อสุขภาพ การใช้ชีวิต และเศรษฐกิจ ควรรับข่าวสารอย่างมีสติ ไม่หวาดระแวงหรือวิตกกังวลมากจนเกินไป เพราะอาจส่งผลให้เกิดโรควิตกกังวลได้

----------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่...
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.สุดาพร สถิตยุทธการ
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.bbc.com