การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่บ้าน
74 views
0
0
"ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง หรือผู้ต้องสงสัยกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 สามารถรักษาตัวที่บ้านได้"

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา แบ่งเป็น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง หรือ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล กับผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล กล่าวคือ เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่เป็นโรคปอด โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคที่ไม่ต้องได้รับยากดภูมิ หรือผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์ว่าไม่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน
.

การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 ที่อาการไม่รุนแรง หรือผู้ต้องสงสัยกลุ่มเสี่ยง ที่กลับจากต่างประเทศ และยังไม่มีอาการ สามารถทำได้ดังนี้
1. ประเมินผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย สภาพแวดล้อมที่บ้านของผู้ป่วย และความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับแพทย์ในการรักษา ฯลฯ
2. ให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะและการล้างมือ
3. กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน
4. บ้านสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 หรือผู้ต้องสงสัยโควิด – 19 ต้องมีการระบายอากาศที่ดี มีลมโกรกตลอด
5. ลดการใช้ของร่วมกันกับคนในครอบครัว
6. รักษาระยะห่างจากครอบครัวอย่างน้อย 1 เมตร
7. หากอยู่คนเดียวจะต้องมีการจัดระบบการรับ-ส่งอาหาร
8. ล้างมือด้วยสบู่ 7 ขั้นตอน นาน 12 วินาที
9. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

----------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่...

การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่บ้าน
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย