การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่บ้าน
36 views
0
0
"แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่บ้าน"

แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่บ้าน
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย