การบริหารจัดการคนยุคโควิด-19: KTBGS ทำอย่างไรในวันที่คนเยอะกว่างาน
196 views
0
0
"อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท KTBGS"
การบริหารจัดการคนยุคโควิด-19

KTBGS บริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทยที่ให้บริการเรื่องดูแลความปลอดภัยและขนส่งเงิน

• KTBGS มีพนักงานที่ต้องดูแลเกือบแปดพันคน เริ่มมีผลกระทบมาตั้งแต่นโยบาย Cashless society จนมาถึงช่วงโควิด-19
• เกิดโควิด-19 งานที่เคยเข้ามา วันนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ถ้าไม่อยากเอาคนออก จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน
• เรื่องคนต้องมอง 2 อย่างคือ มุมของพนักงานและมุมขององค์กร
• ปัญหาคนเยอะกว่างาน วิธีที่ง่ายสำหรับองค์กรคือการเลิกจ้าง แต่เราไม่ทำอย่างนั้น เพราะคน 7,800 คนที่ทำงานกับเรา ไม่ได้แค่ตัวคนเดียว เขาอาจมีภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวต่ออีกด้วย
• ถ้าไม่อยากถึงจุดที่เลิกจ้าง ก็ต้องคิดและช่วยกันทุกอย่าง ตั้งแต่บริหารจัดการต้นทุนกันใหม่ เปลี่ยนวิธีทำงาน เพื่อรักษาคนในช่วงวิกฤตให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
• KTBGS มีงานหลากหลายและมีคนหลายระดับ เคล็ดลับคือใช้ใจบริหารคน
• ดีเอ็นเอของ KTBGS คือ "สองมือ หนึ่งใจ” สิ่งนี้เป็นตัวช่วยการจัดการองค์กรในอนาคตได้อย่างไร
• มองโควิด-19 ในอีกมุม อาจเป็นช่วงที่ rebalance ปรับสมดุลใหม่ให้พอดี
• ใจเป็นประธาน ถ้าใจสู้ เราจะผ่านไปได้
______________
รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท KTBGS
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16