การพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ช่วงโควิด-19
57 views
0
0

การพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ช่วงโควิด-19
- สัตว์เลี้ยงป่วยช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร
- การปฏิบัติตัวของเจ้าของและการเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงเมื่อต้องไปโรงพยาบาล
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย