รวมเคล็ดลับทางธุรกิจจาก Quick MBA From Home By CBS
131 views
0
0
รวมเคล็ดลับทางธุรกิจจาก Quick MBA From Home By CBS

เรียนรู้บทเรียนทางธุรกิจอย่างไว เอาไปใช้กับธุรกิจยุคโควิด-19 ได้เลย

• อุปสรรคหรือโอกาสในธุรกิจ อยู่ที่มุมมอง
• ยาแก้ธุรกิจ 5 RE
• วันที่เกิดวิกฤตจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนและธุรกิจ
• การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ
• ดูแลตัวเองและอย่าลืมดูแลสังคมด้วย
• ไม่ได้ดูแลแค่ลูกค้า ดูแล Supply chain ด้วย
• เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก เงินสดหายไป ต้องบริหารจัดการยังไงต่อ
• Digital intelligence ทักษะที่สำคัญในยุคนี้
• DSR | Digital Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมดิจิทัล
______________
รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16