"ต่อมข้างก้นอักเสบ" ปัญหาเรื่องก้นของสุนัข
96 views
0
0

"ต่อมข้างก้นอักเสบ" ปัญหาเรื่องก้นของสุนัข

- ทำไมสุนัขต้องไถก้น
- หน้าที่ของต่อมข้างก้น
- ต่อมข้างก้นอักเสบ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
- สัตวแพทย์มีวิธีรักษาโรคนี้ได้อย่างไร
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย