ทำการตลาดสินค้าหรูหรายังไงดี
150 views
0
0
"Luxury Marketing"

Luxury Marketing | ทำการตลาดสินค้าหรูหรายังไงดี
ช่วงโควิด คนประหยัดค่าใช้จ่าย ลูกค้าหาย เงินไม่เข้า
สินค้าหรูหราต้องคิดหนัก ปรับกลยุทธ์ยังไงดีให้ธุรกิจมีทางไป (ธุรกิจอื่นก็เอาไปปรับไปใช้ได้)

5S

1. Security ทางเลือกการออมเพื่อสร้างมูลค่าในอนาคต
2. Safety ทำให้ความปลอดภัยจับต้องได้ สินค้าที่ต้องลองถือลองใช้ ทำความสะอาดกันให้ลูกค้าเห็นต่อหน้า
3. System ใช้ระบบเข้ามาช่วยขายและเก็บข้อมูลลูกค้า
4. Sending ไม่รอแค่ลูกค้ามาหาเรา เราต้องไปหาลูกค้าได้ถ้าจำเป็น
5. Sanook ใช้ความสนุกเข้าช่วยในช่วงที่คนเบื่อ
______________

“ยุคหลังโควิด สินค้าต้องนำเสนอ Function เข้าไปด้วย แค่ Emotion ไม่พอ เพราะพอคนมีเงินจำกัด คนจะคิดถึง Function มากขึ้น”
______________
รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16