อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้ก่อนเลี้ยงปลาตู้
103 views
0
0

อยากเลี้ยงปลาตู้ อุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อม และมีวิธีเลือกอย่างไร เพราะการเลี้ยงปลา ไม่ได้มีแค่ตู้ปลา เรื่องคุณภาพน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะน้ำคือชีวิตของปลา

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้ก่อนเลี้ยงปลาตู้

ตู้ปลา เลือกขนาดให้เหมาะกับพันธุ์ปลา
เครื่องกรองน้ำ สำหรับปรับคุณภาพน้ำ
ปั๊มออกซิเจน ปลาบางชนิดต้องใช้เพื่อเพิ่มอากาศให้ปลา
อาหารปลา รู้ว่าปลาที่กำลังเลี้ยงกินพืชหรือกินเนื้อ
ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดูความเป็นกรด-ด่าง และสารเคมีในน้ำ

รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย