ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19
260 views
0
0
"ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.โครงการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

• ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของทั่วโลก ประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การทดลองในหนูและลิงได้ผลดีมาก
• ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน ตุลาคม 2563 น่าจะได้เห็นวัคซีนที่ทดสอบกับคนไทย
• โรคระบาดครั้งนี้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์
• ความพยายามให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ในราคาที่เหมาะสม
____________
รายการรอบตัวเรา
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย