จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Top 100 ของโลก ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ"
139 views
0
0

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ Top 100 ของโลก (อันดับที่ 96) ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุด (Academic Reputation) จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2021

• การจัดอันดับของ QS วัดกันอย่างไร
• สิ่งที่จุฬาฯ ได้ทำจนสร้างให้เกิดชื่อเสียงและคนทั่วโลกนึกถึง
• ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จุฬาฯ ได้ดูแลสังคมอย่างไรบ้าง (ด้านนวัตกรรม แพทย์/สาธารณสุข ธุรกิจ)
• เรื่องนี้ส่งผลดีต่อจุฬาฯ และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาไทยได้อย่างไร

รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16