บทบาทสัตวแพทย์กับงานสัตว์ทดลอง: การป้องกันโรค
76 views
0
0
"น.สพ.ญ.ดร.นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข"

บทบาทสัตวแพทย์กับงานสัตว์ทดลอง: การป้องกันโรค

การป้องกันโรคสำหรับสัตว์ทดลองที่เลี้ยงเพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากควบคุมไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวสัตว์ ทำให้สัตว์ทดลองมีสุขภาพดี ไม่กระทบต่อการทดลองแล้ว ยังทำให้ผลการศึกษาวิจัยที่ได้จากสัตว์ทดลองที่ได้รับการเลี้ยงตามมาตรฐานสากล เป็นทียอมรับอีกด้วย

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: น.สพ.ญ.ดร.นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข