ยาสามัญประจำ (บ้าน) ตู้ปลา
90 views
0
0

ถ้าปลาป่วย จะมีวิธีปฐมพยาบาลปลาเบื้องต้นอย่างไร
ยาอะไรที่ควรมีติดไว้ประจำตู้ปลา

ยาสามัญประจำ (บ้าน) ตู้ปลา

เกลือแกง/เกลือสมุทร กำจัดปรสิตภายนอก เสริมภูมิต้านทานให้ปลา
ด่างทับทิม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและปรสิตบางชนิด มักใช้แช่ไม้น้ำหรืออุปกรณ์ก่อนใส่ในตู้ปลา
ยาฆ่าปรสิตภายนอก กำจัดปรสิตที่อยู่ภายนอกตัวปลา
ยากำจัดคลอรีน ลดคลอรีนในน้ำประปา

รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย