สิ่งที่จะได้เห็นตามมายุคหลังโควิด
144 views
0
0

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคหลังโควิด มุมมองใหม่และอะไรบ้างที่จะได้เห็นตามมา

Travel Bubble ระเบียงการท่องเที่ยว

เป็นการจับคู่การท่องเที่ยวของประเทศที่ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจบางอย่างไปต่อได้ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็จะควบคู่ตามมา

Tangible Security

ใส่ความปลอดภัย (ที่จับต้องได้) เพิ่มเข้าไปในการใช้ชีวิตอีกเรื่อยๆ

Inconvenience OK

ไม่สะดวกมาก ไม่เป็นไร เอาให้ปลอดภัยดีกว่า

การศึกษายุค Post COVID-19

Process ปรับกระบวนการเรียนการสอน
Program ปรับเนื้อหา/ตำราที่จะสอนหลังจากนี้
People ปรับทักษะและทัศนคติของคน

Nerve Center

หน่วยงานใหม่ในองค์กรที่รวมคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำแนะนำ ตัดสินใจ แก้ปัญหาทันท่วงทีท่ามกลางสถานการณ์ที่มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นทุกวัน
______________
รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16