การช่วยชีวิตสัตว์เบื้องต้นเมื่อหยุดหายใจ
120 views
0
0

การช่วยชีวิตสัตว์เบื้องต้นเมื่อหยุดหายใจ

• หลักการเบื้องต้นในการช่วยชีวิตสัตว์หรือสัตว์แรกเกิดที่ไม่หายใจ หมดสติ หรือหัวใจหยุดเต้น
• อาการแบบไหนเข้าข่ายสัตว์ไม่หายใจ
• การช่วยชีวิตสัตว์เบื้องต้นด้วยหลักการ ABC

A - Airway

การทำให้อากาศสามารถผ่านเข้า-ออกทางเดินหายใจได้สะดวก โดยเฉพาะของเหลวที่ติดตรงช่องทางอากาศบริเวณระบบทางเดินหายใจ (ปาก จมูก) ทำได้โดยจับหัวลูกสัตว์ให้อยู่ต่ำกว่าตัวเพื่อให้ของเหลวจากภายในไหลออกมาง่ายขึ้น หรือใช้ลูกยางดูดของเหลวออกจากปากและจมูก

B - Breathing

การกระตุ้นให้สัตว์หายใจ ด้วยวิธี mouth to nose

C - Circulation

การกระตุ้นหัวใจและระบบไหลเวียน โดยการบีบนวดช่องอกเบาๆ สามารถใช้นิ้วกดที่ด้านข้างช่องอกตรงตำแหน่งหัวใจ หรือทำในท่าที่ลูกสัตว์นอนตะแคง (ลักษณะช่องอกสุนัขและแมวไม่ได้แบนราบเหมือนคน)

หลังจากที่เราช่วยชีวิตจนสัตว์เริ่มรู้สึกตัวและสามารถหายใจได้เอง ควรรีบนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียดต่อไป
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย