โจ ไบเดนจะเลือกใครเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีสหรัฐ | สงครามเย็นครั้งที่สองแตกต่างจากครั้งแรกอย่างไร
678 views
0
0

• โจ ไบเดนจะเลือกใครเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีสหรัฐ
• ทรัมป์กลัวแพ้เลือกตั้งหรือ? ถึงไม่ต้องการให้มีการเลือกทางไปรษณีย์อย่างกว้างขวาง [นาทีที่ 38.10]
• สงครามเย็นครั้งที่สองต่างจากสงครามเย็นครั้งแรกอย่างไร [นาทีที่ 49.40]

โจ ไบเดนจะเลือกใคร? เป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีสหรัฐ

• จับตาคู่ชิงรองประธานาธิบดีของโจ ไบเดน
Tammy Duckworth | Kamala Harris | Karen Bass | Susan Rice
วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ความเชี่ยวชาญ และประเด็นที่ถูกโจมตี

• คนไทยให้ความสนใจคู่ชิงรองประธานาธิบดีครั้งนี้เป็นพิเศษ เพราะ Tammy Duckworth เป็นคนอเมริกันเชื้อสายไทย โอกาสของแทมมี่จะมีมากน้อยแค่ไหน

• ช่วงโค้งสุดท้าย Kamala Harris ถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่ง มีคนแอบเห็นชื่อเธอปรากฏอยู่บนการ์ดของไบเดนด้วยซ้ำ วิเคราะห์กันว่า ทำไมโจ ไบเดนถึงเลือกเธอ

ตามปกติ ผู้สมัครชิงรองประธานาธิบดีมักไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก เพราะที่ผ่านมา การที่ใครจะได้เป็นรองประธานาธิบดีมีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีน้อยมาก เพราะผู้ลงเสียงเลือกตั้งมักมุ่งเน้นที่ตัวประธานาธิบดีเป็นสำคัญ

เหตุที่การเลือกรองประธานาธิบดีครั้งนี้น่าสนใจ

• ถ้าโจ ไบเดน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง วันที่เขาเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ จะมีอายุ 78 ปี ซึ่งในระหว่างดำรงตำแหน่งถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ คนที่เป็นรองประธานาธิบดีก็จะได้เป็นประธานาธิบดีแทน
• บทบาทของผู้หญิงในการเมืองอเมริกัน (ที่ถูกมองว่าเป็นเสรีประชาธิปไตย) ยังน้อย มีเพียงสองครั้งที่ผู้หญิงได้รับเลือกให้เป็นรองประธานาธิบดี
• คู่ชิงรองประธานาธิบดี (ที่โจ ไบเดนจะเลือก) ในครั้งนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมด แม้ว่าโดยตำแหน่งรองประธานาธิบดีมักถูกมองว่าไม่สำคัญ แต่นับว่าเป็นก้าวสำคัญของบทบาทผู้หญิงในการเมืองอเมริกัน

ตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐสำคัญอย่างไร

• ตำแหน่งรองประธานาธิบดี หรือ Vice President หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคือ เป็นประธานสภาสูงโดยตำแหน่ง งานส่วนใหญ่จะเป็นงานพิธีการ งานที่ได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดี เป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดี ในหลายกรณีคนจึงมักรู้สึกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญ
• แต่ถ้าประธานาธิบดีเสียชีวิต เจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ คนที่เป็นรองประธานาธิบดีก็จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทน

จะเลือกใคร มีเกณฑ์อะไร

โจ ไบเดนมีเกณฑ์ว่าคนที่เขาจะเลือกเป็นรองประธานาธิบดี
1. จะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเขาได้ตั้งแต่วันแรกเลย
2. เข้าขากับเขาได้ในการทำงาน
____________________

ประธานาธิบดีทรัมป์กลัวแพ้เลือกตั้งหรือ? ถึงไม่ต้องการให้มีการเลือกทางไปรษณีย์อย่างกว้างขวาง [นาทีที่ 38.10]

• ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ยกเลิกการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และเลื่อนการเลือกตั้ง ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐ
• ทรัมป์กลัวว่าถ้าคนมาลงคะแนนเสียงมาก ตัวเองจะเสียเปรียบ ทั้งที่การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ

สงครามเย็นครั้งที่สองแตกต่างจากครั้งแรกอย่างไร [นาทีที่ 49.40]

• โลกหลังโควิด นอกจากประเด็นเรื่องการแข่งขันกันของสองมหาอำนาจ (สหรัฐกับจีน) แล้ว มีคนพูดกันว่าอาจเกิดสงครามเย็นรูปแบบใหม่ อะไรคือสงครามเย็นครั้งใหม่ ใครจะถูกดึงเข้าไปบ้าง

• สงครามเย็นครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ที่เรียกสงคราม "เย็น" เพราะเป็นสงครามที่ไม่ได้ปะทะกันโดยตรงระหว่างคู่แข่งทางอุดมการณ์ แต่ทำสงครามผ่านตัวแทนในประเทศต่างๆ เรียกสงครามตัวแทน และให้การสนับสนุนผ่านเงินและอาวุธยุทโธปกรณ์ สงครามเย็นครั้งแรกสิ้นสุดลงเมื่อปี 1989

• เปรียบเทียบผลประโยชน์ในสงครามเย็นครั้งแรก (สหรัฐ-สหภาพโซเวียต) กับครั้งที่สอง (สหรัฐ-จีน) ที่แตกต่างกันมาก

• จริงๆ แล้ว สงครามเย็นครั้งใหม่เป็นผลจากการเมืองภายในของสหรัฐที่พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของคนอเมริกันจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของประธานาธิบดีทรัมป์ (การจัดการปัญหาโควิด-19 เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ตามมา)

• ไม่มีใครเอาด้วยกับสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไปต่อต้านจีน เพราะประเทศไหนๆ ก็พึ่งพาจีน แม้แต่พันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอย่างอังกฤษก็ยังบอกว่านี่เป็นยุคทองระหว่างจีนกับอังกฤษ

รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู และ ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม