Covid-19 กับยาฆ่าเชื้อ
47 views
0
0
"แอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงเกินไป จะระเหยเร็ว ทำให้ระยะเวลาในการสัมผัสเชื้อไม่มากพอในการทำลายเชื้อได้ "

Covid-19 เกิดจากโคโรน่าไวรัส ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งของไวรัส ติดต่อได้จากการที่เราสัมผัสไวรัสในละอองฝอย ซึ่งละอองฝอยเหล่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานแค่ไหนยังไม่มีการศึกษา แต่จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าไวรัสที่ก่อโรคหวัด ซาร์ส และเมอร์ส มีระยะเวลาในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานแตกต่างกัน

.

ดังนั้นการกำจัดเชื้อไวรัสที่อาจตกค้างในพื้นผิวต่างๆ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ยาฆ่าเชื้อ เป็นชนิดที่ยับยั้ง ทำลายการติดเชื้อ สามารถใช้ได้บนผิวหนังหรือเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตได้ โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อต่างๆ
2. ยาปราศจากเชื้อ เป็นชนิดฆ่าเชื้อ มักใช้บนพื้นผิวที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต

.

สำหรับแอลกอฮอล์ ที่เรานำมาใช้กันนั้นสามารถใช้เช็ดได้เกือบทุกชนิด โดย % แอลกอฮอล์ที่เหมาะสมสำหรับนำมาฆ่าเชื้อ คือ 70-95%
- แอลกอฮอล์ที่มี % สูงมาก มักจะระเหยเร็ว ทำให้ระยะเวลาในการที่แอลกอฮอล์จะสัมผัสเชื้อไม่มากพอ อาจทำให้ไม่สามารถทำลายเชื้อได้
- ระยะเวลาในการสัมผัสเชื้อแอลกอฮอล์ควรอยู่ที่ 30 วินาที
- แอลกอฮอล์ 70% เพียงพอสำหรับการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรน่าอื่นๆ ในขณะที่ Covid-19 ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้
- การใช้แอลกอฮอล์ 90-95% มาเจือจางเองสามารถทำได้ แต่ต้องคำนวณปริมาตรให้ชัดเจน เพราะอาจทำให้ปริมาตรผิดเพี้ยน ส่งผลให้แอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพด้อยลงได้
.

แอลกอฮอล์สามารถใช้กับเด็กเล็กจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือไม่?
เนื่องจากผิวเด็กเล็กมีความบอบบางมาก ควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้
.

การใช้แอลกอฮอล์เจลแล้วมาจับอาหารรับประทานจะเป็นอันตรายหรือไม่?
เจลแอลกอฮอล์เมื่อออกฤทธิ์บนผิวหนังจะระเหยไป มีปริมาณน้อยมากที่ตกค้างอยู่บนผิวหนัง แต่ที่ติดอยู่บนผิวหนังส่วนใหญ่คือ กลีเซอรีน ซึ่งเป็นสารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว เมื่อรับประทานเข้าไปจึงไม่เป็นอันตราย

.

ในภาวะที่แอลกอฮอล์ขาดตลาด เราสามารถใช้ยาฆ่าเชื้อ หรือ ยาปราศจากเชื้อชนิดอื่นในการทำความสะอาดบนผิวหนังและพื้นผิวต่างๆ ได้
.

-----------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่...

Covid-19 กับยาฆ่าเชื้อ
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ภก.บวรภัทร สุริยะปกรณ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย