ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่ กับ โควิด-19
34 views
0
0
"อย่าฝากความหวังไว้กับวัคซีน การดูแลสุขภาพตนเองสำคัญที่สุด"

ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่ กับ โควิด-19?
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ และ โควิด-19 มักมีอาการคล้ายคลึงกัน คือ ปวดหัว ตัวร้อน มีอาการไอ ซึ่งเป็นอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเหมือนกัน ซึ่งข้อแตกต่างของโรคโควิด-19 กับโรคไข้หวัดใหญ่ มีดังนี้
.

- โรคโควิด-19 เชื้อไวรัสลงปอด ไข้หวัดใหญ่เชื้อไม่ลงปอด?

โรคโควิด-19 เชื้อไวรัสจะเข้าไปถึงเนื้อปอด ทำให้เกิดอาการปอดบวม ติดเชื้อ ส่งผลให้มีอาการหายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หอบ หรือ เหนื่อยง่าย ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่นั้นเชื้อมักจะไม่ลงถึงปอด

.

- โรคโควิด -19 ยังไม่มียารักษา ไข้หวัดใหญ่มียารักษา?

โรคโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสตัวใหม่จึงยังไม่มียารักษา การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้น สำหรับในไข้หวัดใหญ่มียารักษาให้หายได้

.

- ผู้สูงอายุเมื่อติดโรคโควิด-19 มักจะเสียชีวิต?

จากสถิติพบว่า ผู้สูงอายุุ วัย 70 ปีขึ้นไป มักจะเสียชีวิตได้ง่าย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องปอดอยู่
แล้ว และร่างกายผู้ป่วยไม่สมบูรณ์เต็ม 100% ทำให้การรักษาผู้ป่วยทำได้ไม่เต็มที่นัก

.

- หากมีการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น จำเป็นต้นปิดเมืองหรือไม่?

ในกรณีศึกษาของจีนที่ทำการปิดเมือง ซึ่งใช้หลักการ คือ ไวรัสไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นอกตัวรับเชื้อ ดังนั้น หากมีผู้ติดเชื้อเกิดการไอ จาม ทำให้ไวรัสแพร่กระจายในอากาศ หรือในผิวสัมผัสต่างๆ แต่เมื่อปิดเมือง ทำให้ผู้คนไม่ได้พบปะกัน ไวรัสก็จะขาดตัวรับเชื้อและไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น การปิดเมืองก็สามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสได้

.

- ดูแลตนเองอย่างไรเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ?

เชื้อโรคมักติดต่อทางทางเดินหายใจ ผ่านการไอ จาม ดังนั้นควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า เช่น ตา จมูก ปาก เป็นต้น เว้นระยะกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ

.

- หากป่วยด้วยโรคโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

อย่างแรกเลยไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป แม้โควิด -19 จะยังไม่มียารักษา แต่ผูู้ป่วยสามารถเป็นแล้วหายได้ หากมีร่างกายที่แข็งแรง โดยแพทย์จะทำการรักษาตามอาการ ซึ่งผู้ป่วยอาจใช้ระยะเวลาในการรักษาเพียง 2-3 วัน แต่ผู้ป่วยจำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง 14 เพื่อลดการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น

.

- อย่าฝากความหวังไว้กับวัคซีน?

แม้ว่าขณะนี้จะมีการคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันโรคได้กี่เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งการผลิตวัคซีนใช้เวลานานเป็นปี เมื่อผลิตได้แล้วราคาวัคซีนจะเป็นราคาที่เราสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ ดังนั้น เราควรฝากความหวังไว้กับตนเองด้วยการหมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองถือเป็นวัคซีนให้ดีที่สุด

-----------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่....

ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่ กับ โควิด-19
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย