รับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกล Covid-19
51 views
0
0
"รับประทานอาหารให้ถูกหลัก พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส เพื่อห่างไกล Covid-19"

ในช่วงภาวะวิกฤติ Covid-19 หลายคนไม่อยากออกไปซื้อหรือรับประทานอาหารนอกบ้าน เนื่องจากเสี่ยงต่อการรับเชื้อ Covid-19 รายการคลินิก 101.5 โดย ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รวบรวมข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับวิธีเลือกรับประทานอาหารให้ห่างไกลจาก Covid-19 โดยเรียบเรียงเป็น 8 หมุดยุทธการกินต้านโควิด ดังนี้

1. กินร้อน ช้อนต้องแยก แตกวงให้ห่างกัน 1 เมตร
2. กินโปรตีนต้องถึง สูตร 1-1-9-9 (ไข่-นม-เนื้อสัตว์-ออกกำลังกาย)
3. เพิ่มผัก ผลไม้ กากใยรัวๆ พร้อมถั่วและธัญพืช
4. คนมีโรคประจำตัว ยาประจำตัวอย่าให้ขาด
5. อาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้องชั่งใจให้ดี
6. เลิกบุหรี่ ลดละสุรา
7. นอนหลับให้เพียงพอ 7 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
8. ทำจิตใจให้ร่าเริง หากใจสลด อิมมูจะสลาย

-----------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

รับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกล Covid-19
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย