วิธีลดความเครียดเรื่อง Covid-19 ในผู้สูงวัย
56 views
0
0
"บุตรหลานควรรับฟังผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจ หมั่นดูแลเอาใจใส่และสังเกตอาการผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเครียดจนเกินไป"

กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเครียดและกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่แพ้วัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงาน เนื่องจากรับรู้ว่าเป็นตนเองกลุ่มเสี่ยงของโรค ดังนั้นบุตรหลานควรสังเกตอาการผู้สูงวัยในบ้านว่าอยู่ในภาวะเครียดเกินไปหรือไม่ โดยสังเกตอาการดังนี้

- รับประทานอาหารได้น้อยลง
- หายใจถี่ หายใจสั้น
- เมื่อรู้สึกเครียดมากๆ จะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ แขน ขา
- บางคนอาจขาดสมาธิ หงุดหงิด และตัดสินใจเรื่องต่างๆได้น้อยลง
- หากผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายอยู่แล้ว ความเครียดจะส่งผลให้อาการทรุดลงได้อีกด้วย
.

วิธีลดความกังวลในผู้สูงวัย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
- บุตรหลานควรรับฟังผู้สูงวัยด้วยความเข้าใจ
- ให้ผู้สูงวัยรับฟังข่าวสารที่ถูกต้อง
- เบี่ยงเบนความสนใจของผู้สูงวัยด้วยการให้รับชมรับฟังรายการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโรคโควิด-19
- อธิบายให้ผู้สูงวัยเข้าใจถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยสอบถามว่าท่านรับข่าวสารจากที่ไหน และให้ผู้สูงวัยรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
- เมื่อคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ควรให้กำลังใจ ไม่ซ้ำเติม

.

การป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยติดเชื้อโควิด-19 มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
- บุตรหลานควรอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อมาสู่ผู้สูงวัย
- หากมีความจำเป็นที่บุตรหลานต้องออกไปนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
- เมื่อกลับจากนอกบ้านควรล้างมือ อาบน้ำให้สะอาด ก่อนสัมผัสคนในครอบครัว
- หมั่นสอบถามอาการผู้สูงวัยอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที

.

-----------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

วิธีลดความเครียดเรื่อง Covid-19 ในผู้สูงวัย
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย