การจัดการอารมณ์และความเครียดในภาวะ Covid-19
104 views
0
0
"เด็กและวัยผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยที่ควรเฝ้าระวังเรื่องการจัดการอารมณ์และความเครียดมากที่สุด"

ในภาวะการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้หลายคนต้องเผชิญกับภาวะเครียด โดยสามารถสังเกตพฤติกรรมของตนเองและคนรอบข้าง หากมีภาวะเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักมีพฤติกรรมการแสดงออก ดังต่อไปนี้

- มีพฤติกรรมการนอนที่เปลี่ยนไป เช่น นอนได้น้อยลง รู้สึกกระสับกระส่าย
- มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไป เช่น รับประทานอาหารได้น้อยลง หรืออาจรับประทานได้มากขึ้น
- มีภาวะเบื่อหน่าย หรือจับจดกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น ข่าวสารบ้านเมือง
- มีภาวะพึ่งพาสารเสพติดมากขึ้น เช่น บุหรี่ สุรา เพื่อหาวิธีในการผ่อนคลายตนเอง

.

ควรเฝ้าระวังอาการเหล่านี้ และถามตนเองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มกระทบกับการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่ เช่น การนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ และยิ่งไม่สามารถต้านทานเชื้อโควิด-19 ได้ โดยพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยที่ควรเฝ้าระวังมากที่สุด เนื่องจากวัยเด็กยังไม่เข้าใจในภาวะการระบาดของโรคมากนัก และมีความต้องการที่จะออกไปเล่นกับเพื่อนๆ ในขณะที่ผู้สูงอายุก็มักจะเป็นห่วงและกังวลกับการติดเชื้อของคนในครอบครัวมากที่สุด ดังนั้น นอกจากการทำความเข้าใจภาวะเครียดของตนเองแล้ว ควรทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวและคนรอบข้างให้มากขึ้น หากอยู่กันคนละที่ควรพูดคุยกันให้มากขึ้นและคอยอัพเดทสถานการณ์ของคนในครอบครัวเพื่อลดความกังวล

.

วิธีการรับมือกับอารมณ์ความเครียด
1. เข้าใจภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้น โดยเว้นระยะห่าง และเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยการเห็นอกเห็นใจผู้ที่ติดเชื้อ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
2. เตรียมการรับมือที่เหมาะสม เช่น หากต้องออกไปพบปะผู้คน ควรสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

.

สำหรับความเครียดที่จากการเสพสื่อควรเลือกเสพสื่อที่น่าเชื่อถือ และควรเลือกเสพสื่อให้เป็นเวลา เพื่อไม่ให้รู้สึกวิตกกังวลมากจนเกินไป โดยสลับกับการรับฟังข่าวดี เช่น ข่าวการช่วยเหลือกันที่จะทำให้เรารู้สึกดี และมีอารมณ์ในเชิงบวกมากขึ้น มีการปรับกิจวัตรประจำวันให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติให้มากที่สุด เช่น มีตารางเวลาที่คล้ายกับการทำงานเดิมมากที่สุด อีกทั้งในช่วงนี้อาจถือโอกาสทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ เช่น เรียนภาษาออนไลน์ ฝึกปลูกต้นไม้ ทำอาหาร เพื่อเสริมทักษะใหม่ๆ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อจนเกินไป ที่สำคัญคือควรมีความหวังและมองไปข้างหน้าว่าหลังที่ทุกอย่างผ่านไป เราจะได้กลับมาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร และสามารถนำทักษะใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้ไปต่อยอดทำอะไรในอนาคตได้บ้าง เป็นต้น

.

--------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่...

การจัดการอารมณ์และความเครียดในภาวะ Covid-19
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ภก.อนุกูล ชื่นอารมณ์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย