ดูแลสภาพจิตใจในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19
58 views
0
0
"ควรสังเกตและประเมินตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถรับมือกับความรู้สึกเครียดหรือกังวลได้"

ในช่วงภาวะวิกฤต จุดตั้งต้นที่ดีที่สุดคือการดูแลจิตใจตัวเองให้ดี เนื่องจากเรามักจะมีภาวะเครียด กังวล หรือกลัว ซึ่งภาวะเหล่านี้มักเกิดจากความไม่แน่นอนในชีวิต และในช่วงเวลานี้เรามักเจอภาวะไม่แน่นอนนี่บ่อยขึ้น เพราะวิกฤตโควิด-19 มีผลต่อปัจจัย 4 นั่นคือ โรคระบาดนี้ยังไม่มียารักษา ที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะหากติดโรคจำเป็นต้องมีการกักตัว เป็นต้น จึงทำให้เรารู้สึกเครียด กังวล หรือกลัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ เพราะการมีความเครียดและวิตกกังวลในระดับที่เหมาะสม จะทำให้เราสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

.

เราสามารถสังเกตตัวเองว่าเราเครียดหรือกังวลมากเกินไป โดยการแยกความรู้สึกจาก 2 คำนี้
1. ระวัง การที่เรามีความรู้สึกระมัดระวังจะทำให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้และช่วยให้เราจัดการปัญหาได้ดี
2. ระแวง คือการเรามักคิดไปล่วงหน้า เช่น ระแวงว่าจะติดเชื้อ ในอนาคตจะอยู่ยังไง ซึ่งจะทำให้เราอยู่ในภาวะที่มักคิดไปถึงอนาคตตลอดเวลา จนไม่ได้ลงมือป้องกันตัวเอง ณ ขณะนี้ และทำให้เราไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้

.

ดังนั้น เราควรจะสร้างความรู้สึกระวังโดยลดความรู้สึกระแวง ซึ่งมีวิธีดูแลตัวเองไม่ให้เกิดการระแวง ดังนี้
- สามารถมองไปข้างหน้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพื่อให้เปลี่ยนจากการระแวงเป็นระวัง และหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น
- ตั้งคำถามกับตัวเอง และเริ่มหาข้อมูลว่าสิ่งที่เราอยากรู้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น

.

วิธีคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามา เพื่อลดความระแวงที่เกิดขึ้น
- หยุดรับข้อมูลข่าวสาร
- ตั้งคำถามว่าข่าวที่ได้รับมาจริงหรือไม่
- เริ่มหาข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ทำให้เราได้พิจารณากับตัวเองอยู่ตลอด

.

นอกจากการปรับจากการระแวงเป็นระวังแล้ว เราควรประเมินตนเองอยู่เสมอว่าเราสามารถรับมือกับความรู้สึกกังวล หรือความไม่แน่นอนนี้ได้มากน้อยเพียงใด และหาสาเหตุว่าอะไรคือความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่อตัวเรามากที่สุด เพื่อให้เราสามารถจัดการกับสาเหตุของเราได้ดีขึ้น และหากพบว่าไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ ควรพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อพูดคุยให้ความช่วยเหลือต่อไป

.

-----------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ดูแลสภาพจิตใจในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.วรัญญู กองชัยมงคล
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย