ชุดกรองความเสี่ยงกับการตรวจ Covid-19
56 views
0
0
"ควรคิดว่าตนเองติดเชื้อ เพื่อจะได้ระมัดระวังตัว และดูแลตัวเองอย่างดี เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น"

Strip test เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรในโรงพยาบาลจากการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการตรวจมาตรฐาน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ในขณะที่ชุดกรองความเสี่ยงนี้ใช้เวลาตรวจเพียง 15 นาทีเท่านั้น และมีวิธีการตรวจที่ง่ายกว่า โดยที่ผู้ตรวจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อยกว่าอีกด้วย

.

หลักการในการทดสอบ
- ตรวจเช็คภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย IDM และ IDB ซึ่งเป็นแอนติบอดี้ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเมื่อได้รับเชื้อในร่างกาย
- สามารถตรวจได้ว่าผู้ป่วยเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ แม้ว่าจะเคยติดเชื้อและหายแล้วก็ตาม
- วิธีการแสดงผล คล้ายคลึงกับชุดตรวจตั้งครรภ์ โดยจะมีแถบขึ้น 3 แถบ แบ่งเป็น
1. แถบ Control
2. แถบ IDM
3. แถบ IDB
โดยจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในอ่านแปลผล

- ผลออกมาได้ 4 แบบ ได้แก่
1. แสดงผลเป็นลบ ตัว C จะขึ้น 1 แถบ หมายความว่า ไม่ติดเชื้อ
2. แสดง IDM หรือ IDB อย่างใดอย่างหนึ่ง หมายความว่ามีโอกาสติดเชื้อ และอาจจะอยู่ในระยะแพร่เชื้อ
3. แสดง IDM และ IDB ทั้งสองอย่าง หมายความว่า มีโอกาสติดเชื้อ และอาจจะอยู่ในระยะแพร่เชื้อ
4. แสดง IDB อย่างเดียว หมายถึง เคยติดเชื้อ แต่เชื้ออาจจะลดลงแล้ว

.

ขั้นตอนการทดสอบ
- เก็บตัวอย่างเลือด
- หยดสารละลายลงในเลือด
- รอ 10-15 นาทีเพื่ออ่านผล
.

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องการได้รับการตรวจ มีขั้นตอนดังนี้
1. ลงชื่อ และทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยง

2. ทีมงานคัดผู้ที่มีความเสี่ยงมากมาตรวจก่อนที่ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯ
โดยการตรวจด้วย Strip test ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการจำหน่ายชุดตรวจ อย่างไรก็ตามการตรวจยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ต้องการตรวจจึงควรตรวจกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
.

การปฏิบัติตัวหลังทราบผล
- หากตรวจพบ จะอยู่ในระยะแพร่เชื้อ จำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หากอาการรุนแรงต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
.

การป้องกันตัวสำคัญที่สุด
- สวมหน้ากากอนามัย
- สร้างระยะห่างทางสังคม
- ล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมืออยู่เสมอหากต้องสัมผัสพื้นผิวที่มีความเสี่ยง
.

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง คือ ควรคิดว่าตนเองติดเชื้อ เพื่อจะได้ระมัดระวังตัว และดูแลตัวเองอย่างดี เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.chula.ac.th/news/28743/

.

-----------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ชุดกรองความเสี่ยงกับการตรวจ Covid-19
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ภญ.วราลี ยอดสุรางค์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย